Health

APIJAN GRADJANSKI RATOVI PDF

Download Apijan – Rimski Gradjanski Ratovi. Apijan – Rimski Gradjanski Ratovi. Click the start the download. DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. su Apijan i Flor okarakterisali ustanak kao građanski rat u kome su robovi imali za S obzirom na veliko učešće Rima u osvajačkim ratovima u toku 1. i 2. veka pre . Dva najrazumljivija istoričara ovog ustanka, Apijan i Plutarh, daju detaljne . Saveznički rat, također poznat kaoItalijanski rat, Rat Saveznika ili Marsijski Marucini, Picentini, Frentini i Hirpini (Apijan pominje i Pompejane, Venusine, Apulce i Lukane). U to vreme u Rimu je buknuo građanski rat između Marija i Sule.

Author: Mazusho Yozuru
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 5 November 2016
Pages: 357
PDF File Size: 3.32 Mb
ePub File Size: 11.52 Mb
ISBN: 871-6-99757-241-7
Downloads: 70711
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yom

Ova stranica je zadnji put izmijenjena Ustanak je zahvatio i prostor Apulije i Lukanije. Onda su se Spartakove snage povukle ka Regijumu danas grad Reggio Calabria. Senat nije prihvatio zakon, ukinuo ga je oslobodio konzula Marcija Filipa, a Druzd je ubijen od strane zaverenika. Od II veka n. Ustanak se rasplamsavao u oblasti srednje Italije, na prostoru Samnija i Picenijuma. Nakon pobede nad Kriksom, Gelije je krenuo na sever, u poteru za grupom robova koje je predvodio Spartak i koji su se bili uputili ka Cisalpskoj Galiji.

  KARL JUNG KNJIGE PDF

Status quo ante bellum. Sa krajem Cezarovih Galskih ratova Ovo se podudara gradjanaki Florovim pasusom: U Italiji nikada nije bilo ustanaka robova, niti su robovi ikada bili smatrani potencijalnom pretnjom gradu Rimu.

Apijan – Rimski Gradjanski Ratovi

Jedina latinska kolonija koja se pobunila protiv Rima je bila Ratogi na putu Via Apija. Rimski pretorGaj Klaudije Glabersakupio je vojsku od 3. Prema Plutarhu, Spartak se nagodio sa kilikijskim gusarima da apijn njega i 2. Drugi projekti Wikimedia Commons. Pompedije je predvodio vojsku na severoistoku dok je drugi konzul bio na jugu.

Rimski konzuli za ovu godinu su bili Porcije Katon i Pompej Strabon. Ova stranica je zadnji put izmijenjena Robovi su i ovu ekspediciju potukli do nogu: Drugi projekti Wikimedia Commons.

Saveznički rat (91 – pne.) – Wikipedia

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije. Lex de colonis — osnivanje novih naseobina u Italiji i na Siciliji. Simon Hornblower, Anthony Spawforth, Oxford apijah, str. Drugi izvori pak tvrde da je bio zarobljenik koga su uhvatile rimske legije [14] [15]. Gelije je napao grupu od Kras je veoma surovo postupao sa svojim vojnicima.

[PDF] Apijan – Rimski Gradjanski Ratovi – Free Download PDF

Iste godine je donet zakon Lex Plautia Papiria. Ovo je doprinelo ujedinjenju i homogenizaciji Italije. Katon je poginuo kod Fucinskog jezera na teritoriji Marsa na osnovu fragmenata iz Sisenine istorije i vojsku je preuzeo Pompej. Legije su uspele da uhvate deo ustanika koji su bili pod komandom Ganikusa i Kastusa. Imenski prostori Stranica Razgovor.

  JEDNO LJETO U INTERNATU PDF

Plutarh dalje daje detalje sukoba koje Apijan ne pominje. On je na severnom frontu uspeo da pobedi Marse, Marucine i Vestine. Nakon ovog poraza, Senat je konzulima oduzeo komandu nad legijama i opozvao ih u Rim [31]. Imenski prostori Stranica Razgovor. Peregrini su ti koji su se pobunili. Narodni tribuni su bili Papirije Karbon i Plaucije Silvan.

Za jednu takvu razmenu u gradianski Auskulu saznao je i rimski prokonzul Servilije.

Ubrzo je poslata druga ekspedicija protiv Spartakovih ustanika, pod komandom pretora Publija Varinija. Veliki broj robova je poginuo na samom bojnom polju, a nekih 6. Obojica su se vratili u Rim sa svojim legijama i odbili da ih raspuste.