Literature

AKTA ACARA KEWANGAN 1957 PINDAAN 1972 PDF

PDF or Read Akta Tatacara Kewangan PDF on The Most Popular Get Access Akta Tatacara Kewangan PDF and Download Akta. Ketua Menteri di bawah seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan Pengurusan Kewangan Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April ) 1 SENARAI. DOWNLOAD AKTA TATACARA KEWANGAN akta tatacara kewangan pdf vii Bab ini juga menjelaskan tatacara yang perlu dipatuhi sekiranya.

Author: Vicage Yozil
Country: Saint Kitts and Nevis
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 13 July 2008
Pages: 146
PDF File Size: 2.36 Mb
ePub File Size: 3.70 Mb
ISBN: 376-6-25510-173-7
Downloads: 36258
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jubei

Peminjam perlu melantik kontraktor sendiri mengikut syarat pembinaan dan pelan rumah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perumahan Negara.

Rumah kos rendah – keluasan lantai — 1, kaki persegi, sekurang-kurangnya 3 bilik tidur dan 2 bilik air, ruang tamu dan dapur. Mendapat kebenaran mencagar tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri.

SPP diwujudkan bertujuan menyediakan kemudahan pinjaman kepada golongan berpendapatan rendah yang masih belum memiliki rumah sendiri.

  ARTICULO DE HELIOTERAPIA PDF

Jumlah pendapatan kasar isi rumah aacara antara RM1, Baki tempoh pajakan tanah yang dicagar sekurang-kurangnya 40 tahun. Bagi tanah milikan secara pajakan, perlu mematuhi syarat berikut; d. Pilihan pinjaman 2 generasi bagi pemohon yang berumur 45 tahun hingga 70 tahun dengan syarat penama kedua berumur 21 acarq 35 tahun, berpendapatan minimum RM Berumur 21 hingga 70 tahun c.

Skim ini adalah salah satu usaha Kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah membiayai kos pembinaan rumah supaya golongan ini sekurang-kurangnya mempunyai sumber untuk memiliki rumah sendiri.

Read thc-4/akta-tatacara-kewangan

Memiliki tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga terdekat. Pemohon dan pasangan adalah warganegara Malaysia b. Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun. Memiliki punca kewangan pndaan mencukupi dengan had minima kewangan adalah RM5, i. Hari Ini Jumlah Pelawat Perlu mengambil perlindungan insuran yang disediakan oleh Panel Insuran, Jabatan Perumahan Negara ke atas rumah yang dibina. Pemohon tidak boleh menggunakan pelan rumah sendiri. Perlantikan kontraktor diuruskan oleh peminjam dan kontraktor tersebut: Had Pinjaman Maksimum RM60, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

  ELEKTROSTATYKA GIMNAZJUM ZADANIA PDF

Memiliki pengkhususan kerja berkaitan bidang pembinaan.

Pemohon dan pasangan belum mempunyai rumah f. Generasi ke-2 mestilah anak kandung kepada pemohon. Perlindungan insuran hanya untuk generasi kedua sahaja c. Kontraktor tempatan mengikut kawasan DUN; ata.

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Skim Pinjaman Perumahan

Mencagar tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga terdekat dengan kebenaran bertulis pemilik tanah. Klik di sini untuk muat turun borang permohonan.

Bekerja dan mempunyai pendapatan d. Bukan kakitangan Kerajaan atau pesara termasuk pasangan e.

Melalui kemudahan ini pihak Kerajaan dapat memberi bantuan untuk persediaan tempat kediaman yang bersesuaian dan memuaskan dalam usaha untuk meninggikan taraf kehidupan golongan ini. Hubungi Kami Alamat, No.